• elssavol@gmail.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Καλή σχολική χρονιά!!!

Για γονείς:

« Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη »

Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ και τον νόμο 3699/2008 ισχύουν τα εξής:

– Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2011.

– Mε την αίτηση του για παροχή παράλληλης στήριξης ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ (οικείο ΚΕΔΔΥ εννοείται το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης). Αρμόδιο όργανο για τhν εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ. Στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και αν αυτή θα γίνεται σε μόνιμη βάση.

– Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν αρκεί η ένταξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης.

– Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει (μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ/σης} τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τμήμα Γ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι).

Προσοχή!: στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει το παιδί το Σεπτέμβριο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

– Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που έχουν στο διαβιβαστικό της Διεύθυνσης, στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα, ημερομηνία μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2011).

– Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

– Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος και ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παραπάνω.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις γονέων. Για τις ημερομηνίες των συναντήσεων, ενημερωθείτε από το site ή καλέστε στο τηλέφωνο του συλλόγου.

Συμβουλές για εκπαιδευτικούς που έχουν στην τάξη του μαθητές με σύνδρομο asperger:

Στην τάξη

Ø Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους κανόνες: σηκώνεται, πηγαίνει συχνά για νερό ή στην τουαλέτα, τρώει μέσα στην τάξη, εμφανίζει νευρικότητα κ.α.

Κάντε σαφείς τους κανόνες της τάξης. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τους κανόνες και κολλήστε τον σε εμφανές σημείο. Ανατρέχετε στον κατάλογο για να υπενθυμίζετε τους κανόνες. Αναθέστε του κάποιες αρμοδιότητες, όπως το να φέρνει κιμωλίες ή να μεταφέρει κάποιο μήνυμα στο γραφείο, ώστε να εκτονώνει με πιο αποδεκτούς τρόπους την κινητικότητά του.

Ø Δυσκολεύεται να ακολουθήσει το πρόγραμμα των μαθημάτων

Φτιάξτε ένα οπτικό πρόγραμμα με τα μαθήματα και τα διαλείμματα της ημέρας και κολλήστε το στον τοίχο ή στο θρανίο του. Αυτό τον βοηθάει να προβλέπει τι θα ακολουθήσει. Δείχνετέ του στο πρόγραμμα ποιο μάθημα ακολουθεί, ώστε να προετοιμαστεί και να βγάλει το βιβλίο.

Ø Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες ή να παρακολουθήσει το μάθημα, διασπάται ή κολλάει σε άσχετες λεπτομέρειες.

Παρέχετε εξατομικευμένες και σαφείς οδηγίες. Χωρίστε τη δραστηριότητα σε επιμέρους στάδια. Κάντε σαφή την αρχή και το τέλος της δραστηριότητας. Δίνετε μία οδηγία κάθε φορά. Βοηθήστε τον να εστιάσει την προσοχή του στα βασικά κομμάτια της δραστηριότητας. Χρησιμοποιήστε εποπτικό υλικό.

Ø Δυσκολεύεται στις ομαδικές εργασίες, να ακολουθήσει τους κανόνες της ομάδας και να συνεργαστεί με τα άλλα παιδιά.

Μπορεί να δουλεύει σε μικρές ομάδες ή με ένα μόνο παιδί. Φροντίστε η ομάδα ή το παιδί με το οποίο συνεργάζεται/ κάθεται στο ίδιο θρανίο να είναι ένα ήρεμο παιδί που θα τον βοηθά και θα τον καθοδηγεί, όπου χρειάζεται. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κάνει μια ατομική δουλειά, η οποία θα μπορεί να ενταχτεί στην ομαδική.

Ø Διασπάται η προσοχή του και ενοχλείται από θορύβους που ακούγονται από το προαύλιο, από κάποια άλλη τάξη ή μέσα στην τάξη ή από το έντονο φως του ήλιου που μπαίνει από το παράθυρο

Το θρανίο του να μη βρίσκεται κοντά στο παράθυρο, ώστε να μη διασπάται από οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα. Να είναι κοντά στην έδρα ή στον πίνακα. Κλείστε το παράθυρο ή τραβήξτε την κουρτίνα, αν χρειαστεί. Απευθυνθείτε στο μαθητή ονομαστικά. Συμφωνήστε μεταξύ σας ένα σήμα που θα σημαίνει ότι πρέπει να επανέλθει στο μάθημα π.χ. ένα απαλό άγγιγμα στον ώμο.

Ø Ασχολείται με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του ή με ένα μάθημα που του κεντρίζει την προσοχή, εις βάρος των άλλων.

Δώστε έμφαση στις ακαδημαϊκές του δεξιότητες, αναδείξτε τις ικανότητές του και καθοδηγήστε τον ώστε να βοηθήσει συμμαθητές του. Αξιοποιήστε και εντάξτε τα ενδιαφέροντά του στο σχολικό πρόγραμμα.

Ø Αναστατώνεται, αγχώνεται από αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα (π.χ. μια εκδρομή, αλλαγή στη σειρά των μαθημάτων, απουσία δασκάλου)

Ενημερώστε τον από την προηγούμενη μέρα για όποιες αλλαγές θα γίνουν και εξηγήστε του με απλά λόγια πώς θα κυλήσει η μέρα με τις αλλαγές. Σε περίπτωση απουσίας σας εξηγήστε του ποιος δάσκαλος θα έρθει για αντικατάσταση και συζητήστε τι θα κάνουν με αυτόν το δάσκαλο.

Ø Αναζητά την απομόνωση/ την ηρεμία του, ειδικά προς το τέλος μιας έντονης μέρας ή μετά από κάποια δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε στο διάλειμμα και δυσκολεύεται να παρακολουθήσει κάποιο θεωρητικό μάθημα τις τελευταίες ώρες.

Σεβαστείτε την ανάγκη του για χαλάρωση. Μπορεί να καθίσει για λίγο στα μαξιλάρια στο πίσω μέρος της αίθουσας, μπορεί να ξεφυλλίσει το αγαπημένο του βιβλίο ή να κρατήσει στα χέρια του ένα αντικείμενο που τον βοηθά να χαλαρώνει.

Ø Η διάθεσή του έχει διακυμάνσεις. Κάποιες μέρες είναι ήρεμος, χαλαρός και εργάζεται καλά, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο κινητικός, αναστατωμένος και με μεγαλύτερη διάσπαση από την πρώτη ώρα.

Στις «δύσκολες» μέρες μην εισάγεται καινούριες έννοιες. Επιτρέψτε του να εξασκηθεί σε πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζει. Επιτρέψτε του να χαλαρώνει περισσότερο.

Στο διάλειμμα

Ø Είναι απομονωμένος, δεν προσεγγίζει, δεν παίζει με τα άλλα παιδιά

Ενθαρρύνετε πιθανές φιλίες που έχετε εντοπίσει στα πλαίσια της τάξης.

Ø Μπορεί να γίνει κυριαρχικός στο παιχνίδι του, είναι αδέξιος στους χειρισμούς του και στον τρόπο που προσεγγίζει τους συμμαθητές του, π.χ. μπορεί, στην προσπάθειά του να παίξει με κάποιον, να τον πειράξει, να τον σκουντήσει κ.α.

Καλό είναι να υπάρχει ένα άτομο αναφοράς στην αυλή, στο οποίο ο μαθητής θα μπορεί να απευθύνεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και ο οποίος θα γνωρίζει τις δυσκολίες του και θα τον καθοδηγεί/ ηρεμεί σε δύσκολες στιγμές. Βοηθήστε τον λέγοντάς του τι πρέπει ή τι μπορεί να κάνει για να προσεγγίσει τους άλλους. Αν του ζητάτε να μην εμφανίζει μια συμπεριφορά, δώστε του εναλλακτικές και πιο αποδεκτές λύσεις για να εφαρμόσει. Επιβραβεύστε τον για επιτυχημένες και αποδεκτές συμπεριφορές, λέγοντάς του πόσο έξυπνη ήταν η συμπεριφορά του. Βοηθήστε τον να καταλάβει ποια συμπεριφορά του ήταν σωστή και αποτελεσματική, ώστε να την επαναλάβει στο μέλλον.